Menu Close

DT4VET Eğitimciler için Tasarım Odaklı Düşünme Bilgi Seti

DT4VET

Eğitimciler için Tasarım Odaklı Düşünme Bilgi Seti

Öğrenci Yolculuğu Oryantasyonu

Öğrenci yolculuğu oryantasyon aşaması, öğretmenlere öğrencilerin farklı öğrenci türlerini öğrenmelerini ve anlamalarını desteklemek için araçlar sağlar. Araçlar tek başına veya diğer öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kullanılabilir.

FIRSAT-ZORLUK ZİHİN HARİTASI

Öğrencinin fırsatlarının ve zorluklarının görsel bir diyagramı

PERSONA

Tipik bir öğrencinin veya tipik bir öğrenci grubunun hayali bir karakteri

6 SORU

Öğrencilerin durumlarına, öğrenimlerine ve gelişimlerine yanıt bulmaya yardımcı olacak 6 soru

EMPATİ HARİTASI

Öğrencilerin anlayışını derinleştirmek için görsel bir harita

EMPATİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerin veya konunun anlaşılmasını derinleştirmek için görüşmeler

ÖĞRENCİ YOLCULUĞU HARİTASI

Öğrencilerin öğrenme yolculuğunu ve buna neyin ve kimin dahil olduğunu detaylandıran bir harita

Deneyim Oryantasyonu

Deneyim oryantasyon aşaması, öğrencilerin mesleki kariyerleri boyunca iş hayatında ihtiyaç duyacakları fikir üretme, yaratma, test etme ve deneyimleme becerilerine odaklanır. Bu nedenle bu araçlar sınıfta öğrenme projelerinde kullanılabilir. Bu aşamanın araçları, öğretim ve müfredat geliştirmek için de kullanılabilir.

BEYİN FIRTINASI

Fikir üretmek için özgür düşünme yöntemi

DÜŞÜK DOĞRULUKLU PROTOTİPLER

Temel fikir ve işlevleri anlamak ve test etmek için hızlı, ucuz ve basit prototipler

Hızlı Deneyİmleme

Geri bildirim ve iyileştirme almak için fikirleri ve prototipleri hızla deneyin

SCAMPER

Bir ürünün, sürecin veya sorunun farklı yönlerini değiştiren bir fikir oluşturma yöntemi

Rol OynamA

Rol yapma ve oyunculuk yoluyla test etme

Hizmet Oryantasyonu

Hizmet oryantasyon aşaması, KOBİ’leri hizmet anına ve iş hayatlarının yönlerine hazırlamak için araçlar sağlamayı ve böylece eğitim sırasında becerileri bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlar.Bu aşamadaki araçlar, KOBİ’ler için Hizmet Tasarım sürecini desteklemek için sınıfta ve çalışma ortamında kullanılabilir.

PAYDAŞ HARİTASI

Hizmet Paydaşlarını tanımlayın, anlayın ve yönetin

GÖRÜŞMELER

“Daha derin” Hizmet alanlarını ve öğelerini anlamak ve keşfetmek için bir araç

BİRLİKTE YARATMA ÇALIŞTAYI

Temel hizmet öğelerini anlamak ve tanımlamak için etkili bir araç ve süreç

UZMAN ÇALIŞTAYI

Uzman bakış açısıyla hizmetinizi uygulamak için gerekli bir süreç ve araç

KOBİ ve iş birliği oryantasyonu

KOBİ ve iş birliği oryantasyonu, öğretmenlere çalışma hayatının KOBİ yönlerini geliştirmeleri için araçlar sağlar.Araçlar, tek başına veya diğer öğretmenler ve öğrencilerle birlikte, aynı zamanda bir çalışma ortamında, örneğin uygulamalı eğitim sırasında kullanılabilir.

PAYDAŞ HARİTASI

Paydaşların ve rollerinin görsel bir haritası

GÖRÜŞMELER

Şirket ve zorlukları hakkında daha fazla bilgi edinmek için görüşmeler

BİRLİKTE YARATMA ÇALIŞTAYI

Farklı geçmişlere sahip insanlar birlikte fikir üretiyor

UZMAN ÇALIŞTAYI

Belirli yönleri seçmek için bir uzman çalıştayı


KULLANILABİLİRLİK TESTİ: KULLANICI DENEYİMİ

İyileştirmeler için bir ürünün, sürecin veya hizmetin kullanılabilirliğini test etme